Breaking The Waves

Boban Stojanović

Aktivističko zalaganje za ljudska prava doživljava se kao neprestani niz kritika upućen dominantnim sistemima za koje se veruje da ljude tlače na raznim osnovama. Otpor koji se pruža takvom sistemu ostaje u matrici žrtva-nasilnik, čime se ne menja dominantni obrazac. Da li je moguće drugačije misliti promenu u svetu? Na koji je način potrebno da mislimo kako bi neutralisali sistem koji nas tlači?

Serbian