Senka Latinović

Senka
Koorganizatorka

Diplomirana istoričarka umetnosti, zaposlena u Interglider.org, organizaciji koja se bavi promocijom i razvijanjem slobodnog znanja i slobodne kulture. Misli da je deljenje sopstvenih znanja, iskustava i veština, jedini pravi put za pravedno društvo jednakih šansi. Voli umetnost, koncerte, putovanja zbog umetnosti i koncerata, životinje. Istražuje nove pristupe u kustoskim praksama i muzeologiji. Po prvi put u organizacionom timu TEDxBelgrade, nada se da će se snaći. Ne voli da govori o sebi u trećem licu, osim kad je neizbežno.

Kontakt: senka@tedxbelgrade.com