Relja Dereta

Priprema govornika

Thinking assistant & communications coach - pomaže internacionalnim ekspertima da formulišu svoje misli, individualno pripremao 70 govornika na 7 TEDx konferencija, drži treninge u nizu svetskih kompanija i institucija u zemlji i regionu (iskreni testimonials). Poseduje deceniju iskustva gotovo svakodnevnog javnog nastupa i komunikacije, od držanja radionica do plesnih performansa, sa hiljadama ljudi. Instruktor i koordinator projekata u Institutu Tango Natural, jednoj od najvećih tango organizacija u Evropi. Koordinator Škole aktivizma. Želi da za narednu generaciju napravi školu kakvu bi on želeo da je mogao da pohađa. U njoj će se, između ostalog, učiti, pogađate, veštine komunikacije, argentinski tango i aktivizam.

Kontakt: relja@tedxbelgrade.com