Milica Knežević

Dvadesettrogodišnjakinja u neprestanoj borbi za poštovanje prava i ravnopravnosti osoba sa invaliditetom Autorka bloga "Izaberi da živiš" Ne pristaje na poraze i ne podnosi predrasude. Svojim delovanjem želi da edukuje ljude o životu nakon povredom kičmene moždine. Snove ostvaruje na četiri točka. Trenutno radi na osnivanju prvog neprofitnog rehabilitaciong centra za osobe sa invaliditetom u Srbiji.

Ako postoji samo 1% šanse da uspete, da li ćete pokušati?

Šta se dešava kada doživite povredu kičmene moždine, kada vam kažu da se vaš život tu završava i kada vam ne preostaje ništa drugo nego da se borite i za najosnovnija ljudska prava?