Julijana Vučo

Dr Julijana Vučo je redovna profesorka na Katedri za italijanski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i gostujuća je profesorka na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Predavala je na brojnim univerzitetima i učestvovala sa saopštenjima na najistaknutijim naučnim skupovima u zemlji, regionu, Italiji i u svetu. Rukovodilac i učesnik naučnih projekata u Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji i Italiji, članica ekspertskih grupa za izradu nacionalnih kurikuluma za strane jezike, obuku nastavnika, evaluaciju udžbenika, autorka programa za italijanski jezik i autorka projekta razvijanja bilingvalne nastave za strane jezike u Srbiji. Članica je Nacionalnog prosvetnog saveta Srbije i Odbora za obrazovanje SANU i brojnih međunarodnih lingvističkih društava. Njena naučna interesovanja obuhvataju pitanja primenjene lingvistike, jezičke politike i planiranja, obrazovne jezičke politike, teorije usvajanja L2, obrazovanja nastavnika stranih jezika, glotodidaktike italijanskog jezika i kontrastivnih istraživanja srpskog i italijanskog jezika, srpskog kao stranog i L2, itd. Autorka je brojnih knjiga, studija i udžbenika. Autorka brojnih prevoda sa italijanskog jezika. Boravila je u više navrata na usavršavanju u Italiji i SAD. Odlikovana je ordenom Cavaliere della stella della solidarietà Republike Italije za doprinos divulgaciji italijanskog jezika u Srbiji i regionu.

Jezički pejzaži

Svaki pisani trag na koji nailazimo, naročito u urbanom prostoru, nalazi se s nekim razlogom u našem okruženju. “Jezički pejzaži” kojima smo okruženi, sastoje se iz znakova, napisa, naziva firmi, ulica, proizvoda, grafita, pisani su tragovi u okom vidljivom okruženju u okviru savremene, interdisciplinarne naučne oblasti koja obuhvata tumačenja jezičkih pojava u javnom prostoru, sociolingvistički način gledanja i razmišljanja. Ova svedočenja vezana su za neposredni svet oko nas, za okolinu koja je obeležena našim prisustvom, našom rukom i posledice su brojnih društvenih, istorijskih, ekonomskih, političkih i itd. uticaja.

Pratićemo pisane tragove susretanja italijanske i kulture srpskih domaćina tokom kratke šetnje centrom Beograda. O načinu na koji se može tumačiti ono što se vidi napisano u prostoru koji nas okružuje govoriću na primerima globalnog fenomena - „pice“ (it. pizza). Osim kulturno-istorisjkog razvoja ovog interkulturnog susretanja, tumačićemo međujezičke realizacije, sličnosti, različitosti i posebnosti dokumentovane i ilustrovane u terenskim istraživanjima.