Gordana Vladisavljević

Gordana Vladisavljević je završila osnovne i master studije na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Trenutno je student druge godine doktorskih akademskih studija na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bavi se rodnim studijama, primenjenom lingvistikom, kritičkom analizom diskursa. Naročito je zainteresovana za analizu rodnih manifestacija u jeziku dece. Autorka je nekoliko članaka objavljenih u naučnim i stručnim časopisima kao i učesnica naučnih i stručnih konferencija i seminara. 2014. godine je bila dobitnica stipendije Američke vlade za usavršavanje profesora engleskog jezika (E-Teacher Scholarship). Radi kao profesorka za engleski jezik na Univerzitetu Educons u Sremskoj Kamenici. Udata je i majka dvoje dece.

Crtani filmovi za decu: Uticaj na razvoj rodnih identiteta

Postoje li rodni stereotipi u medijskom sadržaju namenjenom deci i koje su njihove manifestacije? Postoje li crtani filmovi namenjeni deci u kojima su predstavljeni nestereotipni rodni identiteti? U okviru ovog predavanja autorka se bavi temom odnosa jezika i roda kroz kritičku analizu diskursa medijskog sadržaja namenjenog deci. Kroz prizmu teorije društvenog učenja i teorije rodnih shema, analizirani crtani filmovi su predstavljeni kao značajni za usvajanje rodno nestereotipiziranih uloga kod dece predškolskog uzrasta. Kroz „lingvistiku koja ima savest i cilj“ autorka nam skreće pažnju na to da je izuzetno važno kakve poruke se sa malih ekrana serviraju deci.