Boban Stojanović

Boban Stojanović je aktivista za ljudska prava i motivacioni autor. Osnivač je organizacija Queeria centar i Parada ponosa Beograd. Jedan je od ključnih LGBT aktivista u Srbiji i regionu. U 2015. proglašen je za jednog od pet najboljih gay aktivista u svetu u okviru prestižne nagrade David Kato – Vizija i glas. Aktivizmom se bavi skoro dvadeset godina: od centara za izbeglice, preko rada sa žrtvama porodičnog nasilja do organizacije Parade ponosa u Beogradu. Tokom poslednjih nekoliko godina u politički angažman unosi elemente duhovnosti, što predstavlja novi izazov dogmatičnom pristupu aktivizmu u Srbiji.

Ljubav je najhrabriji izbor

Aktivističko zalaganje za ljudska prava doživljava se kao neprestani niz kritika upućen dominantnim sistemima za koje se veruje da ljude tlače na raznim osnovama. Otpor koji se pruža takvom sistemu ostaje u matrici žrtva-nasilnik, čime se ne menja dominantni obrazac. Da li je moguće drugačije misliti promenu u svetu? Na koji je način potrebno da mislimo kako bi neutralisali sistem koji nas tlači? Koji je najveći izazov sa kojim svaka žrtva treba da se suoči kako bi pružila trajni otpor tlačitelju i zašto aktivisti za ljudska prava prvo da promene sebe pre nego krenu da menjaju svet?